Współautorzy:
  • MissTake
  • akoziol

Klepaczanki to zespół folklorystyczny powstały w 1985 roku w Klepaczach w gminie Choroszcz. Wykonuje pieśni patriotyczne, religijne oraz pieśni ludowe i okolicznościowe przyśpiewki. W 2004 roku staraniem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszcz wydano płytę Klepaczanki, która podsumowuje dwudziestoletni dorobek artystyczny grupy.

Brak głosów