Autor:
akoziol
Współautorzy:
  • MissTake

Jan Czykwin - poeta, tłumacz, historyk rosyjskiej i białoruskiej literatury, profesor i doktor habilitowany nauk humanistycznych. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku.
Urodził się w 1940 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Mieszka w Bielsku Podlaskim.

Debiutował jako redaktor białoruskiej ,,Niwy" w 1957 roku.
Autor tomów poezji:

  • Idu (Białystok, 1969),
  • Swiataja studnia (Białystok, 1970),
  • Niespakoj (Białystok, 1977),
  • Swietły mih (Mińsk, 1989),
  • Kruhawaja czara (Białystok, 1992),
  • Swiet pierszy i aposzni (Białystok, 1997);

W przekładzie na język polski ukazały się książki:

  • Na progu świata (Warszawa, 1983),
  • Splot słoneczny (Olsztyn, 1988).
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (3 głosy)