DrukujDrukuj

Cmentarz żydowski (kirkut) w Sokółce

Autor:
adamp9
Współautorzy:
  • akoziol

Cmentarz żydowski (kirkut) w Sokółce .Był to drugi co do wielkości cmentarz na terenie Sokółki. Społeczność żydowska w 1939 r. stanowiła ok. 50% ogółu mieszkańców miasta (ok. 2500). Żydzi w Sokółce pojawili się najprawdopodobniej w XVII w., kiedy król August II Sas 29 grudnia 1698 r. nadał sokólskim Żydom korzystne przywileje na budowę szkół, łaźni i zakładanie cmentarzy. W 1799 r. władze pruskie zarejestrowały w Sokółce 144 rodziny chrześcijańskie i 92 rodziny żydowskie (39%). Tomasz Wiśniewski zajmujący się historią Żydów w woj. podlaskim zidentyfikował macewę nagrobkową pochodzącą z 1751 r. Wszystkie groby były oznakowane kamiennymi macewami. W latach 20-tych XX w. zaczęto stawiać macewy z kamienia szlifowanego, a następnie ustawiano pomniki nagrobkowe. W latach 40-tych cmentarz żydowski miał być powiększony od strony zachodniej, ale wkroczenie Niemców do Sokółki, w czerwcu 1941 r. przerwało pochówek na tym cmentarzu. Żydzi przebywający w gettcie byli grzebani przy ul. Warszawskiej, w miejscu gdzie dziś stoi blok mieszkalny -obok linii kolejowej. Obecnie istnieją tylko szczątki cmentarza żydowskiego, który jest bardzo zaniedbany (w czasie okupacji i po wojnie zdewastowany). Dziwne, że nikt z organizacji żydowskich dotychczas nie zainteresował się cmentarzem swoich przodków i nie podjął się renowacji terenu, na którym pozostały ślady żydowskiej historii.

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)