Palestyna (województwo podlaskie)

Palestyna - osada w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Kuźnica wieś wchodząca w skład sołectwa Bilminy- to dawna kolonia żydowska. Leży po południowej stronie rzeki Przerwy. Założona została w XIX wieku przez osadników żydowskich, którzy trudnili się uprawą roli i ogrodnictwem. Ostatni Żydzi opuścili Palestynę w 1937 roku.

Bilminy

wieś w gminie Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie, położona po obu stronach rzeki Przerwy, prawego dopływu Łosośny. Jej nazwa pochodzi od nazwiska bojarów litewskich osiedlonych tu prawdopodobnie w XVI w. Rozproszone ułożenie budynków jest typowe dla okolicy szlacheckiej. Obecnie wieś liczy 14 gospodarstw specjalizujących się w hodowli owiec i bydła.

Długosielce - pamiątki po II wojnie światowej

wieś położona w woj. Podlaskim w obrębie gminy Kuźnica. Nazwa tej wsi nawiązuje do tego, iż jest ona bardzo długa. Kiedyś liczyła wielu mieszkańców. Dziś pozostało tu tylko 47 osób. W 1914 r. wszyscy mieszkańcy uciekli na Syberię; powrócili dopiero w 1922. Podczas ich nieobecności w 1920 przez te tereny przeszedł front rosyjski. Do dziś na polach i łakach można znaleźć slady dawnych walk np. mnóstwo łusek i nabojów W lasach są jeszcze okopy.

Kolimagi

Etykietowanie:
Kolimagi - wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno.

Kiełcze-Kopki

Etykietowanie:
Kiełcze-Kopki - wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno.

Janowo (powiat kolneński)

Etykietowanie:
Janowo - wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno.