Restauracja Tejsza w Tykocinie

Restauracja Tejsza - znajduje się w Tykocinie tuż niedaleko wielkiej synagogi. Specjalizuje się w serwowaniu dań kuchni żydowskiej

Plac imienia Stefana Czarnieckiego w Tykocinie

Plac imienia Stefana Czarnieckiego w Tykocinie - powstał w XVIII wieku jego założycielem był Jan Klemens Branicki, który władał Tykocinem. W jego centralnym miejscu znajduje się pomnik Stefana Czarnieckiego. Układ architektoniczny placu jest rzadko spotykany w tym regionie. Wzorowany był na placu Św. Piotra w Rzymie. w pobliżu placu w Tykocinie również znajduje się kościół.

Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie

Pomnik Stefana Czrnieckiego - znajduje się na placu im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie niedaleko kościoła pw. Św. Trójcy. Pomnik w latach 1761-1763 wyrzeźbił Piotr Coudray. Fundatorem pomnika był Jan Klemens Branicki (prawnuk Stefana Czarnieckiego), któremu podlegało to miasto, on również zarządził budowę placu w jego obecnym układzie architektonicznym.

Tykocin

Tykocin - miasto w powiecie białostockim w województwie podlaskim. Miasto to posiada bardzo długa i ciekawa historię. Jest jednym z najstarszych miast w województwie podlaskim

Zdobycie Tykocina - impreza historyczna

Zdobycie Tykocina - coroczna inscenizacja bitwy, jaka miała miejsce 27 stycznia 1657 r. Oprócz przedstawienia widzowie mają okazję zapoznania się z życiem obozowym oraz spróbowania swoich sił w używaniu oręża.

Szlak im. Łukasza Górnickiego

Szlak jest szlakiem pieszym. Powstał jako szlak łącznikowy pomiędzy szlakami doliny rzeki Narew a szlakami biebrzańskimi. Posiada w głównej mierze walory przyrodniczo-kajobrazowe. Prowadzi w większej części przez obszary atrakcyjne krajobrazowo. Turystom zainteresowanym bardziej zabytkami kultury materialnej daje możliwość zwiedzenia jednego z najpiękniejszych miast na Podlasiu – Tykocina. Przebieg szlaku: Laskowiec – Zajki – Słomianka – Łazy Duże – Łazy Małe – Łaziuki – Piaski – Tatary - Tykocin

Rebeka Tiktiner - Tykocin

Rebeka Tiktiner -ur. przed 1550 w Tykocinie, wywodząca się z rodu żydowskiego naukowców i myślicieli , mieszkającego w Tykocinie, była córką rabiego Meira Tiktinera. Studiowała pod kierunkiem ojca a następnie nauczyciela Samuela literaturę talmudyczną i filozoficzną.Autora książek o tematyce religijnej, których kilka ukazało się drukiem w Krakowie w 1588 r. Dzieło Rebeki Tiktiner "Meneketh Ribhka" ukazało się drukiem po śmierci autorki w 1609 r. w Pradze i 1618 r. w Krakowie.

Rezerwat przyrody Szelągówka

Rezerwat przyrody Szelągówka - rezerwat przyrody typu leśnego utworozny w 1995 roku o powierzchni 62,04 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie borów sosnowych występujących na polu wydmowym w widłach rzek Biebrzy i Narwi, w okolicach Tykocina. Rezerwat należy do gminy Tykocin.

Szlak Królowej Bony

Szlak Królowej Bony - znaki niebieskie, dł. 75 km; łączy miasta Tykocin i Knyszyn, związane historycznie z Królową Boną i Królem Zygmuntem Augustem. Po drodze mijamy rezerwaty Krzemianka, Budzisk i Międzyrzecze.