Ramienica szczeciniasta (Chara strigosa)

SYSTEMATYKA: Cesarstwo/Królestwo: Eukaryota Gromada: Charophyta Klasa: Charophyceae Rząd: Charales Rodzina: Characeae Rodzaj: Chara WYGLĄD : Silnie okolcowana i inkrustowana. NIBYPĘDY: rozgałęzione; o średniej grubości nibyłodydze, o międzywęźlach prawie wszystkich równie długich, nieco dłuższych od nibyliści. OKROWANIE dwurzędowe nieregularne, częściowo trzyrzędowe z głównymi rzędami okorowan

Dąb Jagiełły

Dąb Jagiełły - jeden z najsłynniejszych dębów w Puszczy Białowieskiej. Według legendy miał przesiadywać pod nim sam Władysław Jagiełło podczas białowieskich łowów zorganizowanych w 1409 roku. Fot. http://www.deby.bialowieza.pl W 1974 roku drzewo zostało zwalone przez wichurę i obecnie można w białowieskim parku oglądać spróchniały pień dębu. Wiek drzewa szacuje się na ok. 450 lat. Dąb miał 550 cm obwodu i 39 m wysokości.

Rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia

Rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia - rezerwat przyrody typu leśnego utworzony w 2001 roku o powierzchni 71,80 ha. Celem powołania rezerwatu jest ochrona i zachowanie w stanie naturalnym typowo wykształconych zbiorowisk lasów łęgowych i olsów, stanowiących istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Rezerwat znajduje się 14 km na północ od Łomży i 2,5 km na zachód od miejscowości Stawiski. Leży w zatorfionej dolinie rzeki Dzierzbia. Rezerwat należy do gminy Stawiski.

Rezerwat przyrody imienia profesora Władysława Szafera

Rezerwat przyrody imienia profesora Władysława Szafera - rezerwat przyrody typu leśnego założony w 1969 roku, obejmujący fragment Puszczy Białowieskiej o powierzchi 1356,91 ha wzdłuż szosy Hajnówka - Białowieża. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona i zachowanie w stanie naturalnym zbiorowisk leśnych grądowych i typu boru mieszanego. Na terenie rezerwatu znajdują się zabytki archeologiczne z X-XIII wieku. Jest to 37 niewielkich kurhanów. Rezerwat należy do gmin: Białowieża i Hajnówka.

Rezerwat przyrody Woronicza

Rezerwat przyrody Woronicza - rezerwat przyrody typu florystycznego, utworzony w 1989 roku, obejmujący północno-wschodni fragment Puszczy Knyszyńskiej o powierzchni 133,80 ha. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie doliny strumienia Woronicza ze strefą źródliskową i rozległym torfowiskiem niskim. Rezerwat rozciąga się na terenie Nadleśnictwa Supraśl w Obrębie Sokółka; należy do gminy Szudziałowo.

Rezerwat przyrody Stara Dębina

Rezerwat przyrody Stara Dębina - rezerwat typu leśnego utworzony w 1987 roku, obejmujący północną część Puszczy Knyszyńskiej o powierzchni 33,68 ha. Celem rezerwatu jest ochorna i zachowanie w stanie naturalnym starodrzewiu dębowego z udziałem potężnych dębów bezszypułkowych i sosen zwyczajnych. Oprócz dębu na terenie rezerwatu występuje także świerk, grab, lipa oraz, sporadycznie, klon, brzoza brodawkowata, wiąz górski (brzost) i osika.

Rezerwat przyrody Podcerkwa

Rezerwat przyrody Podcerkwa - rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1995 roku, obejmujący fragment Puszczy Białowieskiej o powierzchni 228,12 ha. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie reliktowej fauny motyli, odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych. Rezerwat nalezy do gminy Białowieża.

Rezerwat przyrody Olszanka Myśliszcze

Rezerwat przyrody Olszanka Myśliszcze - rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1995 roku, obejmujący fragment Puszczy Białowieskiej o powierzchni 278,32 ha. Rezerwat został powołany w celu ochrony występującej na tych terenach reliktownej fauny motyli, odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych. Rezerwat nalezy do gminy Hajnówka.

Rezerwat przyrody Nietupa

Rezerwat przyrody Nietupa - rezerwat przyrody typu faunistycznego utworzony w 1996 roku w dolinie rzeki Nietupa. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ostoi bobrów w zatorfionej dolinie rzeki Nietupa. Rezerwat ma powierzchnię 273,73 ha i należy do gminy Krynki.

Rezerwat przyrody Kozłowy Ług

Rezerwat przyrody Kozłowy Ług - rezerwat typu leśnego utworzony w 1996 roku obejmujący południowo-zachodni fragment Puszczy Knyszyńskiej o powierzchni 139,45 ha. Celem powołania rezerwatu jest ochrona dobrze zachowanych torfowisk niskich. W drzewostanie rezerwatu dominuje bór mieszany z przewagą sosny i świerkiem. Spotkać można także ols pomieszany z łęgiem jesionowo-olszowym. Rzerwat należy do gminy Sokółka. Jest oddalony 1 km na zachód od Supraśla.