II rajd zwiadowczy przyszła ścieżką rowerową

Rowerzyści z Klubu Turystyki Rowerowej "Eskapada" kontynuują rozpoczętą kilka tygodni temu akcję rekonesansu projektowanej turystycznej trasy rowerowej po Polsce wschodniej. Tym razem przemierzali południowe regiony Podlasia. Organizatorzy specjalnie zaprosili do udziału w przejażdżce rowerzystów z Warszawy i Ełku aby mieć ich niezależne opinie o trasie, zwłaszcza, że niektórzy z nich nigdy tutaj przedtem nie byli. 7-osobowa grupa wystartowała w sobotę rano z Czeremchy. Trasa prowadziła do Mielnika przez Milejczyce, Nurzec i Grabarkę.

Milejczyce (woj. podlaskie) - synagoga

Synagogę w Milejczycach (ul. Parkowa 1) wybudowano w 1927 r. na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej w 1857 r.). Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali świątynię. Po wojnie opuszczony budynek przebudowano na kino. W pomieszczeniach zarządu kahału umieszczono bibliotekę. Obecnie budynek popada w ruinę. Żródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/milejczyce/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/4352,synagoga-w-milejczycach-ul-parkowa-1-/

Zajączki (woj. podlaskie) - kaplica

Nieopodal wsi Zajączki na trasie Juchnowiec - Wojszki na polance w lesie stoi drewniana cerkiewka p.w. Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Znajduje się w niej, malowana na płótnie, ikona Matki Boskiej Poczajowskiej. Nie jst znany ani fundator ani budowniczy. Kilkaset metrów dalej na polu porośniętym zbożem leży ogromny głaz, na którym według legendy odciśnięty jest ślad stopy Matki Boskiej. Kiedyś odciśnięta stopa było bardzo dobrze widoczna, dzisiaj trudno jest już ją dostrzec. Kamień zarósł mchem a erozja powoli go niszczy. (GPS: N 52.92963° E 23.18743°).

Bilminy

wieś w gminie Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie, położona po obu stronach rzeki Przerwy, prawego dopływu Łosośny. Jej nazwa pochodzi od nazwiska bojarów litewskich osiedlonych tu prawdopodobnie w XVI w. Rozproszone ułożenie budynków jest typowe dla okolicy szlacheckiej. Obecnie wieś liczy 14 gospodarstw specjalizujących się w hodowli owiec i bydła.

Długosielce - pamiątki po II wojnie światowej

wieś położona w woj. Podlaskim w obrębie gminy Kuźnica. Nazwa tej wsi nawiązuje do tego, iż jest ona bardzo długa. Kiedyś liczyła wielu mieszkańców. Dziś pozostało tu tylko 47 osób. W 1914 r. wszyscy mieszkańcy uciekli na Syberię; powrócili dopiero w 1922. Podczas ich nieobecności w 1920 przez te tereny przeszedł front rosyjski. Do dziś na polach i łakach można znaleźć slady dawnych walk np. mnóstwo łusek i nabojów W lasach są jeszcze okopy.

Archidiecezja Białostocka

Powstanie archidiecezji i metropolii białostockiej Powstanie diecezji, a następnie archidiecezji i metropolii białostockiej zakończyło okres tymczasowej administracji kościelnej na ziemiach między Biebrzą i Narwią, należących przez wieki do diecezji wileńskiej, a które po ostatniej wojnie pozostały w granicach Polski. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 5 czerwca 1991 r., w czasie pamiętnej wizyty w Białymstoku ogłosił decyzję o utworzeniu diecezji białostockiej.

Osada Dąbrowa Wielka

,,Dąbrowa Wielka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. Historia miejscowości Wieś założona tuż przy granicy mazowiecko-litewskiej w lesie Długa Dąbrowa, w 1. ćwierci wieku XV. W pobliżu kilkanaście innych wsi drobnoszlacheckich o pierwszym członie nazwy: Dąbrowa. Od XVII wieku Dąbrowa Wielka stanowi główny ośrodek zespołu tych wsi. Nazwy pozostałych miejscowości odróżnione drugim członem.

Kleszczele k. Siemiatycz

Kleszczele - miasto w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, położone przy granicy Polski z Białorusią. W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do województwa białostockiego. Leży nad rzeką Nurzec. Liczy około 1400 mieszkańców. Miasto zostało założone w 1523 i wtedy to nadano mu prawa miejskie. W 1915 roku podczas I wojny światowej w wyniku działań wojennych znalazło się pod okupacją niemiecką. Z początkiem II wojny światowej miasto przekazano je ZSRR.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

Jedna z trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zambrów prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów. Zlokalizowana jest w południowej części miasta, w tzw. dzielnicy pokoszarowej. Dane statystyczne W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 430 dzieci. Nad edukacją i bezpieczeństwem uczniów czuwa 36 nauczycieli specjalistów i 17 pracowników administracyjno-obsługowych. W 2011/2012 w szkole pracuje: 16 nauczycieli dyplomowanych, 17 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta. Historia i Patron Patronem szkoły jest pierwszy złoty medalista olimpijski (Los Angeles 1932 r) w biegu na dystansie 10.000 km Janusz Kusociński.

Herody

Herody, to kolędnicy przebrani za żołnierzy, występujący ze śmiercią, Żydem, diabłem i z aniołami. Chodzili tradycyjnie od trzeciego dnia świąt, czyli tuż po Bożym Narodzeniu do Trzech Króli, a bywało że i do Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego. Odgrywali scenki związane z narodzeniem Jezusa, pokłonem Trzech Króli, rzezią niewiniątek i porwaniem króla Heroda do piekła za jego okrutne czyny. Sabina Sadowska do dziś przechowuje teksty poszczególnych ról Herodów z Wojen-Krup.