Marcin Paweł Panek - historia pewnej promocji...

Marcin Paweł Panek jest mieszkańcem Nowych Motul. Jest osobą niepełnosprawną i- jak twierdzi- fakt ten determinuje wszystkie jego marzenia i działania. Chociaż twierdzenie to samo w sobie nacechowane jest smutkiem, Marcin jest osobą pogodną i twórczą. Jest wojownikiem. Z uporem i pasją realizuje swe cele i pomysły, ze zrozumieniem i ogromną tolerancją dla ludzi sprawnych samorealizuje się, wbrew przeciwnościom i ... możliwościom. Jest konsekwentny. Uważa, że porażki są ciekawe, gdyż uczą życia, niepowodzenia zaś są po to, byśmy otrzymywali lekcje pokory. Sądzi, że żyjemy zgodnie z teorią fal Eliota- raz otacza nas nimb chwały, wszystko toczy się pomyślnie, ale ponieważ nie może to trwać wiecznie, szczęście nas opuszcza po to... by wkrótce znów powrócić.