Kościół pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy

Pierwszą rzymskokatolicką świątynię w Kuźnicy ufundował król Zygmunt Stary w 1545 roku, jako jeden z filialnych kościołów w parafii odelskiej. Samodzielna, rozległa parafia w Kuźnicy powstała dopiero w drugiej połowie XVII bądź na początku XVIII wieku. Modrzewiowy kościół, wzniesiony w XVI wieku, przetrwał lata I Rzeczypospolitej. W latach 1816-1819 wzniesiono kolejną drewnianą świątynię, która służyła parafii do 1863 r. Obecny trójnawowy kościół skierowany frontem na wschód wzniesiono w latach 1860-63. Zbudowano do z kamienia polnego w stylu neogotyckim.

Kościół pw. Jana Chrzciciela w Wiźnie

Kościół w Wiźnie Kościół pw. Jana Chrzciciela w Wiźnie został wybudowany po roku 1500. w stylu gotyckim Ufundowała go sama księżna Anna Mazowiecka. Zniszczony podczas wojny został odbudowany w latach 1950-1959..

Pierwsza Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki

Pierwsza Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki ma odbyć się 9 czerwca 2012 roku. Do udziału w tej pielgrzymce duchowni zachęcają wszystkie dzieci z Archidiecezji Białostockiej. Głównym założeniem pielgrzymki jest to, by dzieci swą Pierwszą Komunię Świętą przyjęły w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce, gdzie przechowywane są relikwie Serca Jezusa. Relikwie pochodzą z hostii. która według relacji księdza przemieniła się w tkankę mięśnia sercowego.

Archidiecezja Białostocka

Powstanie archidiecezji i metropolii białostockiej Powstanie diecezji, a następnie archidiecezji i metropolii białostockiej zakończyło okres tymczasowej administracji kościelnej na ziemiach między Biebrzą i Narwią, należących przez wieki do diecezji wileńskiej, a które po ostatniej wojnie pozostały w granicach Polski. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 5 czerwca 1991 r., w czasie pamiętnej wizyty w Białymstoku ogłosił decyzję o utworzeniu diecezji białostockiej.

Kościół Przemienienia Pańskiego w Piątnicy

Kościół Przemienienia Pańskiego w Piątnicy został wybudowany w 1396 roku. Odnowiony został w stylu neogotyckim. Uległ zniszczeniom podczas II wojny światowej lecz odbudowano go w latach 1945-1953.

CARMEN - Chór Katedralny

Chór Katedralny Carmen został założony we wrześniu 1988r. przy białostockiej prokatedrze przez ks. Jana Wierzbickiego. Do dnia dzisiejszego opiekunem chóru jest Antoni Lićwinko, który jest także proboszczem katedry. Od początku swojego istnienia chór chętnie bierze udział w licznych uroczystościach kościelnych i patriotycznych w Białymstoku, a także jego okolicach. Od roku 1992 do roku 1996 chór koncertował w Austrii, Niemczech, na Sycylii, we Włoszech oraz w Rosji, Litwie i Białorusi. Od 1996 roku dyrygentem chóru jest Bożena Bojaryn-Przybyła.

Parafia św. Kazimierza w Białymstoku

Kościół: rzymskokatolicki, archidiecezja: białostocka, Wezwanie: św. Kazimierza Parafię erygował bp Edward Kisiel dekretem z 17 VI 1977 r. Wydzielił ją z parafii św. Rocha, a pierwszym proboszczem mianował ks. Bogdana Maksimowicza. Nowa parafia najpierw korzystała z drewnianej kaplicy, znajdującej się na cmentarzu grzebalnym parafii św. Rocha. Kaplicę tę - św. Kazimierza - wzniósł ks. Adam Abramowicz w 1946 r. Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego, po wielu trudnościach, otrzymano w 1981 r. Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt świątyni, do realizacji wybrano koncepcję inż.

Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - kościół rzymskokatolicki stworzony w stylu zbliżonym do baroku. Wygląd zewnętrzny był w zamierzeniu wzorowany na nieistniejącym białoruskim kościele Berezwecza. Został wybudowany z inicjatywy proboszcza – ks. prałata Tadeusza Krawczenki. Świątynia była zbudowana w latach 1991-1996. Miała upamiętnić Polaków poległych z rąk najeźdźców.

Kościół Najświętszej Marii Panny w Dobrzyniewie Kościelnym

Zabytkowy kościół po raz pierwszy zbudowany w średniowieczu, a ponad sto lat temu zburzony i odbudowanym tym razem z cegły. Poprzedni, lecz wciąż żywy proboszcz ksiądz kanonik Józef Zubowski uczynił wiele na rzecz modernizacji tegoż kościoła, jego prace kontynuuje obecny proboszcz parafii. Obecnie jest w trakcie remontu jednego z ołtarzy.

Parafia pw. Ducha Świętego w Zambrowie

Parafia pw. Ducha Świętego w Zambrowie Parafia pw. Ducha Świętego w Zambrowie – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Zambrów należącym do diecezji łomżyńskiej. Jest jedną z trzech parafii, położonych na terenie miasta. Pierwszym proboszczem parafii został ks. mgr. Heliodor Piotr Sawicki. W latach 1985 – 1992 staraniem ks. proboszcza został wybudowany i wyposażony kościół murowany. Poświęcenie kościoła nastąpiło dnia 28.06.1992 roku. Dokonał tego bp. Juliusz Paetz. Kościół Kościół pw.