Historia przemytu w Filipowie

Wykorzystując przygraniczne położenie z Prusami, na terenach gminy Filipów kwitł przemyt. Zajęcie powszechne i trwałe, sięgające początków XIX wieku, szczególnie rozwinęło się w jego II połowie. Tradycje przemytnicze na tym terenie sięgały tu jeszcze czasów carskich i związane były z nielegalnym przekraczaniem granicy w celu podjęcia pracy „u Niemca”.

Mariawici w Filipowie

'Na początku XX wieku znaczne wpływy w Filipowie uzyskali wyznawcy jedynej polskiej herezji w kościele katolickim - mariawici. Rozwój ruchu mariawickiego wiąże się z sytuacją religijną Kościoła i polskiego społeczeństwa katolickiego w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego powstanie.

Żydzi w Filipowie od XIX wieku

W II połowie XIX wieku istniały na terenie Filipowa liczne gminy żydowskie. Statystyki z roku 1861 podają, iż na 2551 Polaków w gminie mieszkało 812 Żydów, co stanowiło odsetek 83% ogółu. (Skłodowski K, 2006,s. 65). W 1844 roku przez Wyznaniową Gminę Żydowską w Filipowie (przy ulicy Garbaskiej) została wybudowana synagoga. W roku 1927 nie była używana ze względu na zły stan techniczny. Obok synagogi znajdował się dom modlitwy, zaś przy nim mieszkanie rabina z trzema pokojami i kuchnią, również murowane i pokryte gontem. Jeszcze w roku 1927 stan sanitarny tych pomieszczeń określano jako „zadawalający”. Protokół lustracyjny z 1927 roku stwierdza, że w 1927 roku do gminy w Filipowie należało 263 członków, a w posiadaniu gminy znajdowała się wymieniona synagoga oraz siedem domów modlitwy.

Filipów

Filipów wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie Suwalskim, w gminie Filipów Gmina Filipów Leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego, sąsiaduje z gminami: Bakałarzewo, Raczki, Przerośl, Suwałki oraz gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Kowale Oleckie, Olecko, Gołdap, Dubeninki. Początki powstania Filipowa sięgają 1512 roku, gdy na nadanych bojarom, braciom Szembelon terenach powstała wieś Szembelowo, która wraz z wsią Dowspuda utworzyły miasto Filipów.

Arianizm w Filipowie

Etykietowanie:
Arianizm powstał w Filipowie około 1594 roku. Było to za sprawą starosty filipowskiego Krzysztofa Morsztyna.

Aleksander Gwardin

Etykietowanie:
Aleksander Gwardin był pierwszym starostą Filipowa, w gminie Filipów, powiecie suwalskim, województwie podlaskim. Z pochodzenia był Włochem. Był autorem "Kroniki sarmackiej".

Mleczarnia w Filipowie Rospuda

Mleczarnia w Filipowie "ROSPUDA" działa od 1 lipca 1990 roku. Zakład ten wyrabia przede wszystkim ser gouda, podlaski, edamski, morski, salami, salamek. Jednak najpopularniejszy produkt to ser FILIPEK.

Filipów (województwo podlaskie)

Filipów to wieś gminna w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim. Położony jest on nad doliną rzeki Rospudy i południowego krańca Jeziora Kamienistego. To miejscowy ośrodek handlu i usług rolniczych oraz rzemieślniczych. Filipów niegdyś był miastem. Gdy w 1513 roku Fotian Szembel otrzymał od Zygmunta I Starego ziemię założył dwie wsie Szembelowo i Dowspudę. Na terenie tych wsi powstał Filipów. Początki tej wsi sięgają 1565 roku.

Jemieliste

Etykietowanie:
Jemieliste to mała wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów. Kiedyś ta miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Teodozja Cecylia Jagłowska

Etykietowanie:
Teodozja Cecylia Jagłowska to autorka 37 opowiadań i Słownika gwary filipowskiej. Urodziła się w Filipowie w 1903 roku. Pisane przez nią teksty dokumentują charakterystyczne dla tych okolic Filipowa słownictwo. Główną treścią jej opowiadań jest życie mieszkańców Filipowa i okolicznych wsi. Książka Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny to opowiadania pisane gwarą.