Cerkiew w Lewkowie Starym

Pierwsye wzmianki o parafii i cerkwi w Lewkowie Starym pochodzą z 1505 roku. Obecnie stojąca tam cerkiew została zbudowana w 1574 roku. Jej fundatorem był ród Kniaziów Masalskich. Miał on swoją siedzibę w Dojlidach, ale ich włości Puszczy Białowieskiej (informacja pochodzi z archiwum parafii Kijowa, z dokumentu "Wiedomość", spisanego w 1876 roku przez ks. proboszcza Wasilija Kraskowskoho). Pierwszym proboszczem parafii był ks. Hieronim Kowalewski.

Milejczyce (woj. podlaskie) - synagoga

Synagogę w Milejczycach (ul. Parkowa 1) wybudowano w 1927 r. na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej w 1857 r.). Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali świątynię. Po wojnie opuszczony budynek przebudowano na kino. W pomieszczeniach zarządu kahału umieszczono bibliotekę. Obecnie budynek popada w ruinę. Żródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/milejczyce/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/4352,synagoga-w-milejczycach-ul-parkowa-1-/

Zajączki (woj. podlaskie) - kaplica

Nieopodal wsi Zajączki na trasie Juchnowiec - Wojszki na polance w lesie stoi drewniana cerkiewka p.w. Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Znajduje się w niej, malowana na płótnie, ikona Matki Boskiej Poczajowskiej. Nie jst znany ani fundator ani budowniczy. Kilkaset metrów dalej na polu porośniętym zbożem leży ogromny głaz, na którym według legendy odciśnięty jest ślad stopy Matki Boskiej. Kiedyś odciśnięta stopa było bardzo dobrze widoczna, dzisiaj trudno jest już ją dostrzec. Kamień zarósł mchem a erozja powoli go niszczy. (GPS: N 52.92963° E 23.18743°).

Pałac Rüdigerów

Pałac Krusensternów, później Rüdigerów i Lubomirskich, zbudowany przez barona Aleksandra Krusensterna w połowie XIX w. w stylu neoklasycystycznym. W czasie II wojny światowej białostocka siedziba gauleitera Prus Ericha Kocha. Spalony w 1944 r., odbudowany w latach 1956-1957. Pałac znajduje się w dzielnicy Dojlidy, otoczony jest XIX-wiecznym parkiem. Obecnie mieści się tu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.

Kalejty Długie: Cisza spokój i przyroda

Rezerwat Kalejty Długie - rezerwat przyrody Płaska w województwie podlaskim, na terenie Puszczy Augustowskiej. Celem stworzenia rezerwatu jest ochrona roślinności i jezior polożonych na terenie rezerwatu i zachowanie ich w stanie naturalnym. Teren rezerwatu w większoci leży na terenie gminy Nowinka i przynależy do nadleśnictwa Szczebra. Rezerwat otoczony jest z południowej strony Jeziorem Białym Augustowskim, z południowej strony graniczy z wsią Strękowizna która jest dużym kompleksem gospodarstw agroturystycznych. Z zachodu znajduje się wieś Szczebra.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Muzeum założone zostało w 1949 roku.Początkowo mieściło się w skrzydle pałacu Branickich.W 1950 r. przeniesiono je do pałacyku gościnnego przy ul. Kilińskiego,a od 1958 r.

Kościół pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy

Pierwszą rzymskokatolicką świątynię w Kuźnicy ufundował król Zygmunt Stary w 1545 roku, jako jeden z filialnych kościołów w parafii odelskiej. Samodzielna, rozległa parafia w Kuźnicy powstała dopiero w drugiej połowie XVII bądź na początku XVIII wieku. Modrzewiowy kościół, wzniesiony w XVI wieku, przetrwał lata I Rzeczypospolitej. W latach 1816-1819 wzniesiono kolejną drewnianą świątynię, która służyła parafii do 1863 r. Obecny trójnawowy kościół skierowany frontem na wschód wzniesiono w latach 1860-63. Zbudowano do z kamienia polnego w stylu neogotyckim.

Mogiła ludności żydowskiej z II wojny światowej w Tarnowie

Mogiła ludności żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. zlokalizowana jest w lesie sosnowo-brzozowym, około 1 km na północ od Tarnowa, po zachodniej stronie szosy do Miastkowa, przy skrzyżowaniu tej szosy z drogą leśną. Zarys mogiły nieczytelny. Na mogile płyta betonowa oraz pomnik lastrykowy z inskrypcją: „W hołdzie pomordowanym / w okresie okupacji 1943 r / ofiarom hitlerowskiego / barbarzyństwa / 1 IX 1972 r. P.O.K.O.P.W i M. / w Łomży”. Nieznana jest tożsamość pochowanych.

Muzeum w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku.Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.

Kościół Przemienienia Pańskiego w Piątnicy

Kościół Przemienienia Pańskiego w Piątnicy został wybudowany w 1396 roku. Odnowiony został w stylu neogotyckim. Uległ zniszczeniom podczas II wojny światowej lecz odbudowano go w latach 1945-1953.