XV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych

Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok, żeby Wam się rodziła pszeniczka i groch, ziemniaki jak buraki i proso, żebyście nie chodzili boso, żeby Wam nie brakło chleba i Pan Bóg błogosławił z nieba” W ostatnią niedzielę stycznia 2014r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8 odbył się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Na tegoroczny przegląd zjechało aż 17 zespołów z powiatu białostockiego.

Cerkiew w Lewkowie Starym

Pierwsye wzmianki o parafii i cerkwi w Lewkowie Starym pochodzą z 1505 roku. Obecnie stojąca tam cerkiew została zbudowana w 1574 roku. Jej fundatorem był ród Kniaziów Masalskich. Miał on swoją siedzibę w Dojlidach, ale ich włości Puszczy Białowieskiej (informacja pochodzi z archiwum parafii Kijowa, z dokumentu "Wiedomość", spisanego w 1876 roku przez ks. proboszcza Wasilija Kraskowskoho). Pierwszym proboszczem parafii był ks. Hieronim Kowalewski.

Milejczyce (woj. podlaskie) - synagoga

Synagogę w Milejczycach (ul. Parkowa 1) wybudowano w 1927 r. na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej w 1857 r.). Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali świątynię. Po wojnie opuszczony budynek przebudowano na kino. W pomieszczeniach zarządu kahału umieszczono bibliotekę. Obecnie budynek popada w ruinę. Żródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/milejczyce/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/4352,synagoga-w-milejczycach-ul-parkowa-1-/

Zajączki (woj. podlaskie) - kaplica

Nieopodal wsi Zajączki na trasie Juchnowiec - Wojszki na polance w lesie stoi drewniana cerkiewka p.w. Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Znajduje się w niej, malowana na płótnie, ikona Matki Boskiej Poczajowskiej. Nie jst znany ani fundator ani budowniczy. Kilkaset metrów dalej na polu porośniętym zbożem leży ogromny głaz, na którym według legendy odciśnięty jest ślad stopy Matki Boskiej. Kiedyś odciśnięta stopa było bardzo dobrze widoczna, dzisiaj trudno jest już ją dostrzec. Kamień zarósł mchem a erozja powoli go niszczy. (GPS: N 52.92963° E 23.18743°).

Pierwsza Kajakowa pielgrzymka z Gródka do Supraśla

Pielgrzymka wyruszyła 8 sierpnia rano . Wzięło w nij udział ok. 40 osób. Uczestnicy wypłynęli z Gródka w pierwszej kajakowej pielgrzymce do Supraśla, na prawosławne uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej. Spływ rzeką to nawiązanie do historycznego przekazu dotyczącego powstania supraskiego męskiego klasztoru. Głównym pomysłodawca pielgrzymki był Jan Kochanowicz z cerkiewnego Bractwa Św. Mikołaja w Białymstoku.

Cmentarz gettowy

Etykietowanie:
Cmentarz powstał 1 sierpnia 1941 roku.Chowano tam osoby zmarłe lub zabite w getcie.Większość osób chowano anonimowo,ponieważ nie było możliwości wykonywania trwałych nagrobków.Zmarłych chowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach.Na nielicznych ustawione były macewy zrobione z nietrwałych materiałów.Pierwsze pojawiły się w latach 1945-1949.16 sierpnia 1945 na cmentarzu postawiono kamienny obelisk z napisem ,,Pamięci 60 000 żydowskich Braci getta białostockiego zamordowanych przez Niemców-poświęca resztka pozostałych przy życiu Żydów.Naród Izraela żyje".Podczas następnej rocznicy odsłonięto obe

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy

Historia parafii Kuźnica - to niegdyś miasto, obecnie wieś. Położona jest 16 km na północny - wschód od Sokółki, nad rzeką Łosośna. Nazwa wskazuje na to, że była to prawdopodobnie osada, w której wytwarzano żelazo z rudy darniowej. Pierwsza wzmianka o Kuźnicy pochodzi z 1536 roku, kiedy to grodzieński leśniczy, Jerzy Jackiewicz Zielepucha założył tam miasteczko na polecenie królowej Bony. Przez miasto założone na brzegu Puszczy Kuźnickiej przechodziła wielka droga królewska z Litwy przez Grodno - do Korony. Jak podają dokumenty, do miasta należało 40 włók gruntu (ponad 600 ha). W XIX.

Parafie dekanatu Białystok

Etykietowanie:
Parafie W skład dekanatu wchodzi 20 parafii[1]: parafia Świętego Ducha w Białymstoku cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku parafia św. Jana Teologa w Białymstoku cerkiew św. Jana Teologa w Białymstoku parafia św. Jerzego w Białymstoku cerkiew św. Jerzego w Białymstoku parafia św. Mikołaja w Białymstoku sobór św. Mikołaja w Białymstoku cerkiew św. Eufrozyny Połockiej w Białymstoku cerkiew św. Marii Magdaleny w Białymstoku parafia św. Proroka Eliasza w Białymstoku cerkiew św. Proroka Eliasza w Białymstoku parafia św.

Dekanat Białystok

Etykietowanie:
Dekanat Białystok – jeden z 5 dekanatów diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Sanktuaria Miłosierdzia Bożego w Łomży

Matki Boskiej Łomżyńskiej Pięknej Miłości Matki Boskiej Hodyszewskiej Matki Boskiej Osuchowskiej Matki Boskiej Płonkowskiej Matki Boskiej Wąsewskiej Matki Boskiej Wąsoskiej Matki Bożej Dąbrowskiej Świętego Antoniego z Padwy w Ostrołęce