Milejczyce (woj. podlaskie) - synagoga

Synagogę w Milejczycach (ul. Parkowa 1) wybudowano w 1927 r. na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej w 1857 r.). Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali świątynię. Po wojnie opuszczony budynek przebudowano na kino. W pomieszczeniach zarządu kahału umieszczono bibliotekę. Obecnie budynek popada w ruinę. Żródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/milejczyce/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/4352,synagoga-w-milejczycach-ul-parkowa-1-/

Sulik Nikodem

Zasług, jakie posiada gen. Nikodem Sulik, nie powstydziłby się nawet największy bohater wojenny. Jest to postać symboliczna. Jego biografia silnie wiąże się nie tylko z losami Polski, ale i naszego regionu. Nic w tym dziwnego. To syn podlaskiej ziemi – mówi Jerzy Milewski z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Sulik walczył w obronie Rzeczypospolitej podczas wojny polsko-bolszewickiej i obu wojen światowych. Brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino. To syn podlaskiej ziemi Urodził się w sierpniu 1893 roku w Kamiennej Starej koło Dąbrowy Białostockiej.

Historia przemytu w Filipowie

Wykorzystując przygraniczne położenie z Prusami, na terenach gminy Filipów kwitł przemyt. Zajęcie powszechne i trwałe, sięgające początków XIX wieku, szczególnie rozwinęło się w jego II połowie. Tradycje przemytnicze na tym terenie sięgały tu jeszcze czasów carskich i związane były z nielegalnym przekraczaniem granicy w celu podjęcia pracy „u Niemca”.

Archidiecezja Białostocka

Powstanie archidiecezji i metropolii białostockiej Powstanie diecezji, a następnie archidiecezji i metropolii białostockiej zakończyło okres tymczasowej administracji kościelnej na ziemiach między Biebrzą i Narwią, należących przez wieki do diecezji wileńskiej, a które po ostatniej wojnie pozostały w granicach Polski. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 5 czerwca 1991 r., w czasie pamiętnej wizyty w Białymstoku ogłosił decyzję o utworzeniu diecezji białostockiej.

71 Pułk Piechoty w Zambrowie

71 Pułk Piechoty (71 pp) – oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP. Pułk został sformowany w ramach Armii Polskiej we Francji jako 20 Pułk Strzelców Polskich, później przemianowany na 144 Pułk Piechoty. W lutym 1921 jednostka przemianowana została na 71 Pułk Piechoty. Po zakończeniu wojny z bolszewikami pułk dyslokowany został do Kowla, a następnie do pokojowego garnizonu w Ostrowi Mazowieckiej. We wrześniu 1926 oddział przeniesiony został do garnizonu Zambrów, w którym zajął wyremontowany kompleks koszarowy, wybudowany przez Rosjan w latach 1885-1894 i spalony przez Niemców pod koniec I wojny światowej. Kompleks obejmował ponad 20 budynków koszarowych i dużą liczbę domów mieszkalnych. Dowódcy pułku kpt.Tadeusz Golachowski (21 IV – 26 V 1919) płk Vincent (26 V – 10 X 1919) płk Mikołaj Korszun-Osmołowski (10 X 1919 – 2 VII 1920) ppłk piech. Karol Jan Krystyn Blok (4 VII – 15 VII 1920) ppłk Marian Ocetkiewicz (1 VIII 1920 – 29 V 1925) płk Mieczysław Boruta-Spiechowicz (30 V 1925 – 28 VIII 1926) płk Roman Borzęcki (29 VIII 1926 – 1932) płk dypl. Seweryn Łańcucki (1932 – 10 X 1937) płk dypl. Orest Teodor Dżułyński (11 X 1937 – 22 VI 1939) ppłk dypl. Adam Zbijewski (30 VI 1939 – IX 1939) Oficerowie: ppłk dypl. Stanisław Edward Grodzki (zastępca dowódcy pułku 1930-1934) ppłk piech. Władysław Żwański mjr piech. Eugeniusz Wyrwiński kpt. piech. Mieczysław Sylwester Bobrownicki-Libchen ppor. piech. Czesław Malinowski

"POW- sekcja Motule, gm. Czostków" na podstawie życiorysu Władysława Panek

Motule Nowe to wieś w gminie Filipów. Aktualnie liczy około 40 gospodarstw, niewiele więcej niż w okresie II Rzeczypospolitej, trudno zaś stwierdzić, jaka ich liczba funkcjonowała przed I wojną światową. Niezwykle chlubną kartą historii wsi jest działalność na jej terenie członków Polskiej Organizacji Wojskowej.

Wyniki konkursu "Regiopedia - Encyklopedia Ziemi Podlaskiej"

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy zechcieli wziąć udział w naszym konkursie „ Regiopedia – Encyklopedia Ziemi Podlaskiej”. To dzięki Wam na portalu podlaskie.regiopedia.pl przybyły setki ciekawych haseł opisujących nasz region. Zwycięzcy w konkursie indywidualnym Największe laury w naszym konkursie zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie. Oto laureaci w kategorii uczniów. s Pierwsze miejsce zdobył Mateusz Dmochowski używający loginu Mati2404 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie.

Białostoczanka cudem ocalona przed rozstrzelaniem

Mieszkałam z mężem na poddaszu domu Piekutowskich przy ul. Alta 8 – wspomina Adela Topiło, z domu Dzieniszewska. – Pierwszy raz Niemcy przyszli po mnie 8 maja 1944 roku, byłam wtedy z mężem na imieninach u Sochoniów, którzy mieszkali niedaleko, bo przy ul. Dobrzyniewskiej. Obie te obie ulice biegły od Choroszczańskiej do Wierzbowej. Sąsiadka z dołu powiedziała, że Niemcy aresztowali Jadwigę Piekutowską z córką Henryką, Markiewicza, Rosjanina ożenionego z Polką (mieli córkę Tamarę), starszą panią Piekutowską, Potockiego. Minął dokładnie miesiąc, kiedy znów zajechała buda.

Milion za nogę syna Cytrona

Białystok lubił obgadywać swoich potentatów przemysłowych. Ot taka, typowa bezinteresowna zawiść. Kiedy zachorował syn Samuela Cytrona, po mieście rozeszła się plotka, że lekarz z Warszawy zażądał milion złotych. Na początku 1922 roku jeden z synów znanego w mieście fabrykanta Samuela Cytrona, Abel „niebezpiecznie zachorował na nogę”. Gdy miejscowi lekarze okazali się bezradni, to do chorego wezwano doktora Sołowiejczyka z Warszawy.

Światek przestępczy przedwojennego Białegostoku

Dawno w tym miejscu nie było o kasiarzach, czyli włamywaczy do kas, pudeł i sejfów pancernych. Ktoś by pomyślał, że przedwojennym białostockim złodziejom takie skoki zawsze przynosiły zdobycz. Nic bardziej mylnego. Kasiarz, kasaor, pudlarz, to osobnicy tego samego, przestępczego fachu. Jego najsłynniejszym, acz mocno pechowym przedstawicielem w II Rzeczypospolitej był niewątpliwie Stanisław Cichocki, z zawodu fryzjer, znany czytelnikom z pierwszych stron gazet jako Szpicbródka. Jego złodziejskie ekipy robiły podkopy pod różne banki Warszawy, Częstochowy czy Łodzi.